Μπιάλα Μεταφορές

Μπιάλα Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Byala Μεταφορά 190 € 210 € 210 € 245 € 245 € 265 € ρωτήστε
Varna airport - Byala Μεταφορά 45 € 55 € 55 € 70 € 70 € 86 € ρωτήστε
Burgas airport - Byala Μεταφορά 69 € 86 € 86 € 121 € 121 € 128 € ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: